„Apu, segítsünk ennek a síró idős embernek!” – mondja a kisfiú és az apa felismeri a férfit a múltból – A nap története

Egy parkban egy kisfiú megkéri az apját, hogy segítsen egy síró idős férfin. Az apa beleegyezik, és odamegy a férfihoz, nem is sejtve, hogy ezzel a fájdalmas múltjára hívja fel a figyelmét.

Esténként Klaus gyakran ment a parkba 6 éves fiával, Ethannel. Amíg Ethan a barátaival játszott, Klaus leült egy padra, és figyelte őt. De egy nap minden más volt.

Aznap, amíg Ethan játszott, Klaus a gyerekkorára vonatkozó gondolataiba merült. Ethannal ellentétben Klausnak nem volt túl boldog gyermekkora. Árva volt, és örökbe fogadta egy család, de nem maradt velük sokáig.

Első örökbefogadó szülei, Manuel és Jana, csecsemőként fogadták be, és mindennél jobban szerették a világon. De a dolgok egy évvel az örökbefogadása után kezdtek megváltozni. Manuel és Jana kapcsolata elvesztette a szikrát, és végül szakítottak.

Ezután Jana talált egy másik férfit, Robertet, hogy betöltse az űrt, amit Manuel hagyott Klaus életében. A dolgok ezután végre visszatértek a normális kerékvágásba, de tragédia történt, amikor Jana szívrohamban meghalt. Robert nem kapta meg Klaus törvényes felügyeletét, és a fiút visszavitték az árvaházba.

Egy nap Robert meglátogatta az árvaházat, és biztosította Klaust, hogy visszaveszi őt. „Nem hagylak itt, Klaus!” – mondta. „Ígérem, hogy hamarosan visszajövök érted.”

De ez a nap soha nem jött el. Valójában Robert eltűnt, és soha nem tért vissza, hogy megkeresse. Klaus gyerekként soha nem értette, hogy Robert miért hazudott neki, és miért hagyta magára az árvaházban. De hamarosan új család fogadta örökbe, és normális gyermekkorban élhetett.

Eltelt néhány év, és Klausnak saját családja lett. A múltja azonban még mindig marta, akárcsak azon a napon a parkban. „Soha nem fogom elhagyni Ethant. Soha nem teszem meg azt, amit Robert tett velem!” – fogadkozott magában Klaus, még mindig mélyen gondolataiba merülve.

Hirtelen Ethan szaladt feléje. „Apa, apa! Valakinek segítségre van szüksége! Egy ember sír, Papa!” – kiáltotta, megszakítva Klaus gondolatait.

„Huh… hol?” – érdeklődött Klaus, meglepődve a hirtelen figyelemelterelésen.

„Ott, Papa!” – mondta Ethan, és egy közeli padra mutatott, ahol egy idős férfi sírt és törölgette a könnyeit. „Megkért, hogy hozzak neki egy kis vizet. Mondtam neki, hogy nem hagyhatom el a parkot anélkül, hogy előbb szólnék neked. Segítenünk kellene neki, apa!”

„Szép munka, Ethan! Menj játszani. Apa majd segít neki, jó?”

Ethan bólintott, és visszatért a barátaihoz, miközben Klaus a férfihez lépett. „Elnézést, uram – mondta -, segíthetek valamiben?”

A férfi felnézett, és Klaus látta, hogy a szemei duzzadtak és vörösek a zokogástól.

„Tudnál nekem egy kis vizet hozni, fiam?” – könyörgött remegő hangon. „Nem kérném, ha ma nem fájna a térdem. Nagyon hálás lennék, ha segítene nekem… Itt.” Készpénzt vett elő, és átadta Klausnak. „Van egy bolt a közelben … kérem …”

„Persze, uram, nem probléma” – válaszolta Klaus, és elment egy helyi boltba, hogy vegyen neki egy üveg vizet.

Amikor visszatért, észrevette, hogy Ethan az idősebb férfi mellett ül, és beszélget vele. „Apa! Ön itt van! … Rosszul éreztem magam, hogy egyedül volt és sírt, ezért én tartottam neki társaságot, amíg te távol voltál. Most játszani fogok. Viszlát!” – kiabálta, miközben elviharzott.

Klaus vigyorogva nézte, ahogy Ethan a többi gyerekkel játszik, és büszke volt rá, hogy ilyen kedves volt a férfival.

„Biztos, hogy jól van, uram?” – kérdezte Klaus, miközben átnyújtotta neki a vizes palackot. „Ha bármire szüksége van, kérem, csak szóljon.”

Az úr megrázta a fejét. „Jól vagyok, fiatalember, de – tétovázott -, nem bánja, ha egy pillanatra beszélgetünk? Ma egy kicsit rosszul érzem magam. Azt hiszem, sokkal jobban érezném magam, ha ki tudnám verni a gondolataimat a fejemből. Nem akarlak nyomasztani, bár ….”

„Semmi baj, uram – mondta mosolyogva Klaus, miközben leült mellé -, ha jobban érzi magát, ha beszélni akar róla, csak tegye… csupa fül vagyok.”

Köszönöm – válaszolta az idősebb férfi -, a fia egyébként elragadó. Jól nevelted… Tulajdonképpen nagyon emlékeztet a múltamra – mondta, és mesélni kezdett.

A férfi elmondta, hogy nemrégiben rég elveszett fiára gondolt. Néhány évvel ezelőtt találkozott egy gyönyörű nővel, akinek volt egy örökbefogadott fia. De nem sokkal a halála után a fiút árvaházba vitték.

Be akarta fogadni a gyermeket, de szívbetegséget diagnosztizáltak nála, ami hosszas kórházi tartózkodáshoz vezetett. Mindezek ellenére biztos volt benne, hogy vissza fog jönni elhunyt barátnője gyermekéért. De sajnos a gyermek már nem volt ott, amikor visszatért az árvaházba. Egy másik család fogadta örökbe.

„Nem voltak hajlandók semmilyen információt adni a családról…” A férfi felsóhajtott. „Ez volt a legnagyobb tragédia, amit valaha átéltem, eltekintve a nő elvesztésétől, akit szerettem. De végül is reméltem és biztos voltam benne, hogy a fiú jó családra talált és boldog, ezért tudtam, hogy el kell engednem…”.

Klaus nem tudta abbahagyni a sírást, amikor meghallotta az idősebb férfi történetét. Túl sok emléket idézett fel a gyerekkorából, olyannyira hasonló emlékeket, mint amiket az öregember mesélt, hogy libabőrös lett tőle.

„Uram – mondta végül -, megkérdezhetem, hogy mi – hogy hívták a barátnőjét és a fiát?”

„Jana és Klaus Petersen” – válaszolta a férfi, és Klausnak nagyot kellett nyelnie: „Nem vagyok benne biztos, hogy a fiú új örökbefogadó családja megváltoztatta a nevét… Számomra mindig Klaus marad.”

Klaus ekkor már nem tudta visszatartani a könnyeit. „Robert… Robertnek hívják? – kérdezte, és a férfi szemei döbbenten tágra nyíltak. Ekkor döbbent rá, hogy a férfi, akinek kiöntötte a szívét, Klaus volt!

„Ez – ez csak egy álom lehet”, mondta, képtelen volt felfogni, amit látott, „ó, Istenem! A nevem Robert és …”

Mielőtt Robert befejezhette volna, Klaus átkarolta. „Annyira sajnálom, Robert – zokogott -, egész életemben téged hibáztattalak, amiért elhagytál. Annyira tévedtem! Valahogy jó, hogy az örökbefogadó szüleim nem változtatták meg a nevemet.”

Ebben a pillanatban Ethan megjelent, és látta, hogy Robert és Klaus sírva ölelkeznek. Zavarodottan közeledett hozzájuk. „Apa? Miért ölelkeztek?”

„Megtaláltam a nagyapádat, Ethan – mondta mosolyogva Klaus. „Már régen elvesztettem…”

„De nekem már van két nagypapám! Most már kapok egy harmadik nagypapát?” – kérdezte naivan, mire Robert és Klaus felnevetett.

„Igen, Ethan! És ez azért van, mert nagyon szerencsés vagy – válaszolta Klaus mosolyogva -, és én is elég szerencsés vagyok…”

Ettől kezdve Klaus és Robert gyakran meglátogatták egymást otthon. Klaus bemutatta Robertet a szüleinek és a feleségének, akik nagyon örültek a találkozásnak. Szerető, összetartó családdá váltak, és Ethan örült annak, hogy három nagyapja is volt, köztük az édesanyja apja.

Mit tanulhatunk ebből a történetből?

Amit egész életedben kerestél, a legváratlanabb pillanatban jelenhet meg. Klaus aggodalomból segített egy rászoruló férfin. Fogalma sem volt róla, hogy a végén újra találkozik az apafigurával, akit évekkel ezelőtt elvesztett.

Ne vonjon le elhamarkodott következtetéseket. Klaus egész életében Robertet hibáztatta, anélkül, hogy tudta volna a történet másik oldalát. Amikor Robert végül elmondta neki, miért hagyta el, Klaus rosszul érezte magát, amiért elítélte Robertet.

Oszd meg ezt a történetet barátaiddal. Talán feldobja a napjukat és inspirálja őket.